Přihláška a platba

Žádáme rodiče, aby v případě zrušení pobytu dítěte na táboře tuto věc neprodleně oznámili pořadateli - jsou zde náhradníci, kteří na tuto příležitost čekají!

Přihláška a ostatní tiskopisy

Přiloženou závaznou přihlášku (.pdf) (pro větší zájem můžete okopírovat) vyplňte a zašlete na adresu:
Petr Münster,
Dobrovského 1271,
Hranice, 75301

nebo vytisknout, podepsat, naskenovat a odeslat na tstalent@seznam.cz

Tři týdny před táborem posílám podrobnější informace o příjezdu na tábor a co si nezapomenout přibalit. Potvrzení o bezinfekčnosti a posudek o zdravotní způsobilosti odevzdáte až při příjezdu na tábor.

Prohlášení

Pořadatel tábora se zavazuje, že získané osobní údaje a další informace použije jenom pro svoji potřebu (identifikace osob a jejich plateb v účetnictví) a neposkytuje je dalším osobám, organizacím či spolkům. Souhlasím s tím, že po vyplnění, podepsání odeslání přihlášky bude dítě zařazeno do rekreace Letní taneční tábor. Dnem zařazení do turnusu bereme na vědomí storno podmínky uvedené v přihlášce.

Cena tábora je 5 100,- Kč

Způsob platby

Číslo účtu: 43-2937020237/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
popis platby: příjmení a jméno dítěte

Datum platby

Záloha 1 000,- Kč do 28.2.2022,
Doplatek 4 100,- Kč do 30.6.2022

Cena mimo jiné zahrnuje:

 • délka pobytu 10 dní
 • ubytování v chatkách a v hlavní budově
 • plná penze, snídaně, oběd, dvě svačiny, večeře. V ceně stravy je zahrnut celodenní přísun tekutin (čaj).
 • tréninky pod vedením zkušenýh lektorů
 • doprovodný táborový program

Platba na fakturu (pro zaměstnavatele)

Fakturu Vám vystavím na základě vaší objednávky a zašlu na základě vámi zaslaných fakturačních údajů se splatností 21 dnů. Při fakturizaci bude částka 1 000 Kč (záloha) odečtena z celkové částky. Faktura obsahuje informaci, že tábor není dotován dalším subjektem a je určen pro širokou dětskou veřejnost.

Fakturační údaje

Petr Münster
Obránců míru 1357
753 01 Hranice

tel: +420 603 996 668
email: tstalent@seznam.cz

IČ: 65918363
Číslo účtu: 43-2937020237/0100
variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Po odeslání závazné přihlášky a zaplacení zálohy 1 000,- Kč (viz. způsob platby) Vás budu buď telefonicky a nebo emailem informovat o přijetí na tábor.

Storno podmínky

 1. Zrušení přihlášení dopisem nebo emailem do 30.4. 2022 bude záloha 1 000,- Kč vrácená celá zpět, od 1. 5. 2022, v případě zrušení přihlášení je záloha nevratná.
 2. Zrušení přihlášení dopisem nebo emailem nahlášené do 20.6.2022 činí storno poplatek 1 500,- Kč.
 3. Zrušení přihlášení dopisem nebo emailem nahlášené od 21.6.2022 do doby nástupu na turnus činí 2 000,- Kč.
 4. Zrušení přihlášení z důvodu nemoci řádně písemně nahlášené spolu s potvrzením od lékaře nejpozději však 3 dny před nástupem na tábor činí 2 000,- Kč.
 5. Při zajištění náhradníka, storno poplatek neúčtujeme!
 6. Z důvodů vyloučení dítěte pro nekázeň, šikanu, alkohol a jiné závažné porušení - peníze nevracíme!
 7. Při předčasném odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci či úrazu vrací se pouze přeplatek za nevyčerpanou stravu.